Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání, které se bude konat ve středu 22. 3. 2023 v 15 hod. v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7

Konec čekání na změnu?
Zahájení dlouhodobé věcné diskuse ke Konceptu udržitelného zdravotnictví
(pod záštitou zdravotních pojišťoven a ministra zdravotnictví)

Témata k diskusi:

  • Co nás čeká, pokud pojedeme dále ve vyjetých kolejích?
  • Co se nám nepodařilo při formování systému v.z.p. a jaké struktury či funkce v něm postrádáme?
  • Jaké kroky musíme učinit, aby systém veřejného pojištění naplnil svůj potenciál?
  • Za jak dlouho je můžeme stihnout?
  • Co udělat pro to, aby to nedopadlo jako obvykle?

Úvodní příspěvek přednese, iniciativu Zdravotnictví 2030+ a koncept systémových změn představí:

JUDr. Ladislav Švec
ředitel, Kancelář zdravotního pojištění

Na Vaši účast se těší

MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.

Program si můžete stáhnout zde.