Iniciativa Zdravotnictví 2.0 chce propojit lidi ochotné investovat své zkušenosti, čas a jméno do nápravy poměrů v českém zdravotnictví.

Jejím cílem je hledat a nacházet řešení základních problémů, se kterými se zdravotní systém potýká, přesvědčit o správnosti těchto řešení širokou veřejností a tím dát obsah kapitole zdravotnictví programového prohlášení budoucí vlády. Zdravotnictví 2.0 je apolitickou virtuální sítí, která chce dosáhnout zdánlivě nemožného – mediálně nezajímavého, ale fungujícího zdravotnictví.

Proč iniciativa Zdravotnictví 2.0 pokračuje

Před minulými volbami jsem založil iniciativu Zdravotnictví 2.0 s cílem dát budoucí vládě do ruky kuchařku, podle které by mohla začít dávat zdravotnictví do pořádku. Jejím výstupem byla řada seminářů a publikace Zdravotnictví 2.0 – Příručka pro pana ministra. Některé její dílčí části byly uvedeny do života – legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků a léčiv, snaha o vrácení původního smyslu úhradové vyhlášce, pokus o posílení role praktických lékařů, ale to podstatné se nestalo.

Nedošlo k posílení funkčnosti pojišťovenského systému a ke zvýšení jeho efektivity pří hospodaření s veřejnými prostředky. Naopak, místo prosazování potřebných změn si vláda kupovala loajalitu zdravotníků nesystémovými transfery peněz ze státního rozpočtu. Tyto zásahy byly zcela v rozporu s logikou fungování standardního pojišťovenského systému.

Výsledkem je prudké navýšení nákladů nereformovaného zdravotnictví, které budoucí příjmy veřejného zdravotního pojištění nedokáží pokrýt. V situaci, kdy se zdravotnictvím cvičí Covid a peníze se nezdají být problémem, se nechce přemýšlet o budoucích potížích. Cílem Zdravotnictví 2.0 je dostat tato témata do veřejného prostoru a získat podporu pro nezbytné kroky dříve, než peníze skutečně nebudou.

Proč a jak vznikla iniciativa Zdravotnictví 2.0

Po roce 1989 se naše zdravotnictví začalo transformovat z přídělového a centrálně řízeného systému do  regulovaného trhu pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. Ale do cíle se nám nepodařilo dojít. Místo předvídatelného světa, ve kterém regulátor reguluje, pojišťovák pojišťuje, zdravotník léčí a občan jim všem za dobré služby přímo či nepřímo platí, máme systém plný konfliktů zájmů, kolektivní neodpovědnosti, markýrovaného řízení, deficitních a vědomě porušovaných pravidel, práva silnějšího, ročního horizontu úhradových vyhlášek a absence dlouhodobých investic do lidí, budov a zdravotních programů. Organizačně jsme uvázli v bezčasí mezi přídělovým socialistickým zdravotnictvím a regulovaným trhem a už léta šlapeme vodu.

Je nás hodně, kteří stojíme o změnu k lepšímu, ale ruce nám svazuje pocit marnosti každého snažení. Neúspěšných pokusů jsme zažili habaděj, protože politikům se vyplácí spíše faktická nečinnost a populismus, než aktivní snaha prostředí měnit. Je celkem zřejmé, že odpovědné zdravotnictví není tím pravým volebním tahákem pro žádnou stranu a stejně tak sebelépe zpracované analýzy a koncepce zdravotnictví samy o sobě žádnou změnu nepřinesou.  Nevidím jinou možnost, jak kýženého cíle dosáhnout, než cestou občanské společnosti, propojováním lidi podobných názorů a životních postojů, bez ohledu na jejich profesní nebo stranickou příslušnost. Vzhledem ke svému seniornímu věku a i proto, že jsem se třiadvacet let setkával s osobnostmi ze všech oblastí zdravotnictví na pravidelných zdravotnických seminářích v Národohospodářském ústavu AV, jsem přestal hledat někoho, kdo by zvedl prapor a zakládám Zdravotnictví 2.0. Vítejte na palubě.

MUDr. Pavel Vepřek
Zakladatel iniciativity