Zapojte se

Čím víc nás bude, tím větší je šance na změnu. Proto nepřestáváme hledat všechny, kterým není současný stav českého zdravotnictví lhostejný.
Iniciativa Zdravotnictví 2.0 chce propojit lidi ochotné investovat své zkušenosti, čas a jméno do nápravy poměrů v českém zdravotnictví.

Jejím cílem je hledat a nacházet řešení základních problémů, se kterými se zdravotní systém potýká, přesvědčit o správnosti těchto řešení širokou veřejností a tím dát obsah kapitole zdravotnictví programového prohlášení budoucí vlády. Zdravotnictví 2.0 je apolitickou virtuální sítí, která chce dosáhnout zdánlivě nemožného – mediálně nezajímavého, ale fungujícího zdravotnictví.

Proč a jak vznikla iniciativa Zdravotnictví 2.0

Po roce 1989 se naše zdravotnictví začalo transformovat z přídělového a centrálně řízeného systému do  regulovaného trhu pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. Ale do cíle se nám nepodařilo dojít. Místo předvídatelného světa, ve kterém regulátor reguluje, pojišťovák pojišťuje, zdravotník léčí a občan jim všem za dobré služby přímo či nepřímo platí, máme systém plný konfliktů zájmů, kolektivní neodpovědnosti, markýrovaného řízení, deficitních a vědomě porušovaných pravidel, práva silnějšího, ročního horizontu úhradových vyhlášek a absence dlouhodobých investic do lidí, budov a zdravotních programů. Organizačně jsme uvázli v bezčasí mezi přídělovým socialistickým zdravotnictvím a regulovaným trhem a už léta šlapeme vodu.

Je nás hodně, kteří stojíme o změnu k lepšímu, ale ruce nám svazuje pocit marnosti každého snažení. Neúspěšných pokusů jsme zažili habaděj, protože politikům se vyplácí spíše faktická nečinnost a populismus, než aktivní snaha prostředí měnit. Je celkem zřejmé, že odpovědné zdravotnictví není tím pravým volebním tahákem pro žádnou stranu a stejně tak sebelépe zpracované analýzy a koncepce zdravotnictví samy o sobě žádnou změnu nepřinesou.  Nevidím jinou možnost, jak kýženého cíle dosáhnout, než cestou občanské společnosti, propojováním lidi podobných názorů a životních postojů, bez ohledu na jejich profesní nebo stranickou příslušnost. Vzhledem ke svému seniornímu věku a i proto, že jsem se třiadvacet let setkával s osobnostmi ze všech oblastí zdravotnictví na pravidelných zdravotnických seminářích v Národohospodářském ústavu AV, jsem přestal hledat někoho, kdo by zvedl prapor a zakládám Zdravotnictví 2.0. Vítejte na palubě.

MUDr. Pavel Vepřek
Zakladatel iniciativity