Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání, které se bude konat ve středu 19. 10. 2022 v 15 hod. v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.

Témata k diskusi:

  • Má smysl měřit kvalitu a výkonnost zdravotních služeb?
  • Jak se to dá dělat a co se už u nás v tomto směru odehrává?
  • Má mít hodnocení kvality a výkonnosti zdravotních vliv na smluvní politiku zdravotních pojišťoven?
  • Kdo by měl být jeho garantem a jak s ním účelně nakládat?
  • Kdy se toho dočkáme?


Úvodní příspěvky přednesou:

JUDr. Ladislav Švec
ředitel, Kancelář zdravotního pojištění

RNDr. Marián Rybář, MHA
místopředseda, Pracovní skupina pro měření a srovnávání kvality zdravotních služeb MZ

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
primář, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, předseda, Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP

 

Na Vaši účast se těší
MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.