Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání, které se bude konat ve středu 23. 11. 2022 v 15 hod. v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro,  místnost č. 7.

Kdy a co přinese implementace EHDS českému zdravotnictví?

Témata k diskusi:

  • Co se skrývá za zkratkou EHDS a jaký je časový rámec pro jeho realizaci?
  • Jaké příležitosti nabízí vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data našemu zdravotnictví, pacientům a soukromému sektoru?
  • Jak se na to připravujeme a co všechno budeme muset pro jeho uskutečnění odpracovat?
  • Jaká jsou hlavní rizika celého procesu?
  • Jak se zajistí financování přechodu na nové systémy a jak náročné bude poskytování dat žadatelům?
  • Bude zajištěn rovnoprávný přístup k datům a dojde k ochraně obchodního tajemství?

Úvodní příspěvky přednesou:

JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., PhD., MHA
advokátka, advokátní kancelář dubanska & co, členka správní rady Ministra Zdraví z.ú.

Dr. Aleš Tichopád
vedoucí výzkumu CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Ing. Zdeněk Gütter CSc
odborný gestor EHDS na MZ ČR, Odbor IT a elektronizace zdravotnictví, MZ ČR

Program si můžete stáhnout zde.

Na Vaši účast se těší
MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.