Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání, které se bude konat ve středu 11. 12. 2019 v 15 hod. v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7

 Postgraduální vzdělávání lékařů a akreditace vzdělávacích pracovišť.

Témata k diskusi:

  • Jaké jsou silné a slabé stránky našeho systému postgraduálního vzdělávání lékařů?
  • Jaké změny v jeho nastavení se chystají a co se naopak nemění a podle vás  by mělo?
  • Je aktuální způsob akreditace vzdělávacích pracovišť jediný možný, nebo se nabízejí i jiné alternativy?
  • Co změnit v nastavení českého zdravotnictví, aby v něm chtěl pracovat každý?

Úvodní příspěvky přednesou:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
prorektor pro zahraniční styky a mobilitu, UK, místopředseda, ČLS JEP
Mgr. Zbyněk Podhrázký
ředitel odboru vědy a lékařských povolání, MZ ČR
MUDr. Martina Žižlavská
místopředsedkyně, Mladí lékaři z.s.
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel, Nemocnice Jihlava, místopředseda, AČMN

V Praze dne 25. 11. 2019

Na Vaši účast se těší

MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.
Program si můžete stáhnout zde.