Postavení občanů/pacientů ve zdravotnictví, jak posílit jejich vliv na jeho podobu a motivaci k péči o vlastní zdraví.