Jak vdechnout smysl pluralitnímu pojišťovnickému systému. Funkční a strukturální změny nutné k naplnění rolí zdravotních pojišťoven. Smysl úhradové vyhlášky, smluvní volnost, odpovědnost, konkurence.