Elektronické zdravotnictví, utopie nebo nezbytnost? Národní strategie elektronického zdravotnictví, základní stavební kameny, digitalizace zdola vs. shora atd.