14. 2. 2022

Jak se řídí české nemocnice?

Nemocnice tvoří údernou sílu našeho zdravotnictví a na kvalitě jejich řízení opravdu hodně záleží. Jaké to je řídit u nás nemocnici a s čím se jejich manažerky a manažeři dlouhodobě potýkají? Pojďme se podívat do kuchyně nemocničního managementu.

Na styl řízení nemocnice má významný vliv její corporate governance. Zatímco u většiny nemocnic má formu standardní obchodní společnosti a pro jejich správu platí jednotná pravidla, ty největší se stále nacházejí v provizoriu ze začátku devadesátých let.

Situace, kdy o úspěšnosti ředitele nerozhodují výsledky spravované instituce, ale čistě politika, k efektivnímu řízení nepřispívá. Současný model samostatných příspěvkových organizací s dvojkolejným řízením, bez možnosti nakládat s majetkem a využívat finanční nástroje, s ředitelem v zaměstnaneckém poměru, jmenovaným a odvolávaným ministrem, opravdu není dobrý.

Po desetiletí se neumíme rozhodnout, zda těmto nemocnicím dáme plnohodnotnou svéprávnost v podobě univerzitních nemocnic nebo z nich učiníme součást státu.

Obě varianty jsou lepší než ta současná. Standardní corporate governance samozřejmě nedává managementům nemocnic imunitu proti působení různých politických či byznysových zájmů, ale přináší předvídatelnost a srozumitelnou motivaci. O tom si ředitelé přímo řízených organizací mohou jenom snít.

Celý článek si můžete přečíst v elektronické verzi magazínu InSIGHT, který vydává společnost HARTMANN – RICO. Určitě stojí za to přečíst si i anketu mezi řediteli nemocnic, kteří odpovídají na otázky ohledně řízení jejich nemocnic a řady důležitých okolností, které je přímo ovlivňují.