9. 9. 2019

Pozvánka na zdravotnický seminář: Jaká je budoucnost malých nemocnic?

Dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0, které se bude konat ve středu 18. 9. 2019 v 15 hod. v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.

Jaká je budoucnost malých nemocnic?

Témata k diskusi:
• Jak se u nás daří malým nemocnicím?
• Jaké jsou jejich hlavní problémy a jak naléhavé je jejich řešení?
• Jaké kroky se nabízejí pro řešení jejich finančních, personálních, strukturálních a organizačních potíží?
• Kde hledat inspiraci a vzory hodné následování?

Úvodní příspěvky přednesou:

MUDr. Pavel Vepřek
člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.
řídící partner a interní lektor, Advance Healthcare Management Institute

MUDr. Renata Knorová, MBA
předsedkyně, zdravotní sekce SZP, ředitelka, zdravotní úsek ČPZP

Program si můžete stáhnout zde.

Na Vaši účast se těší
MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.