6. 4. 2018

Pozvánka na diskuzní setkání: Jak rozpohybovat elektronizaci zdravotnictví?

Dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0, které se bude konat ve středu 18. 4. 2018 v 15 hod. v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7 

Jak rozpohybovat elektronizaci zdravotnictví?

Témata k diskusi:

  • Jaké je současný stav elektronizace zdravotnictví?
  • Máme ostrůvky pozitivní deviace v této oblasti?
  • Jaké kroky je nutné učinit na národní úrovni a co je možné nechat trhu?
  • Co přinese zavedení e-governmentu a kdy se jej dočkáme?
  • Jaký reálný posun v eHealth očekáváte v nejbližších letech?

Úvodní příspěvky přednesou:
MUDr. Petr Machek
primář, Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.
Mgr. Jan  Petřík
ředitel, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví z.ú.
JUDr. Jaroslav Strouhal
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií a projektového řízení

Na Vaši účast se těší
MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.
Program si můžete stáhnout zde.