22. 9. 2017

Pokřtili jsme publikaci Zdravotnictví 2.0: Příručka pro ministra

V rámci posledního semináře a předvolební debaty o zdravotnictví se zástupci předních politických stran jsme slavnostně pokřtili publikaci Zdravotnictví 2.0: Příručka pro ministra.

Příručka je výsledkem mnoha let diskuzí a účasti jejich autorů ve většině týmů, které v Česku vymýšlely koncepce zdravotnictví. Finální podoba názorů krystalizovala na půdě Národohospodářského ústavu AV při pravidelných debatách spolku Občan a později iniciativy Zdravotnictví 2.0.

Jednotlivé kapitoly zpracovali renomovaní autoři:

  • Organizace systému zdravotnictví a síť zdravotnických zařízení (Pavel Vepřek)
  • Postavení, role a principy řízení zdravotních pojišťoven (Miroslav Zámečník)
  • Léková politika (Filip Vrubel) a zdravotnické prostředky (Jakub Král)
  • Stanovení rozsahu hrazené péče dané zákonem (Pavel Hroboň)
  • Koordinace péče, disease management chronických pacientů (Pavel Hroboň)
  • Elektronizace zdravotnictví (Zdeněk Vitásek)
  • Úhradové a regulační mechanismy, kancelář zdravotního pojištění (Ladislav Friedrich)
  • Propojení zdravotního a sociálního systému, psychiatrická reforma jako příklad zdravotně sociální péče (Michael Viereckl)