Úhrady za péči

Základem systému veřejného zdravotního pojištění je spravedlnost v úhradách za péči. Bez ohledu na to, komu zdravotnické zařízení patří. Tato deklarovaná rovnost mezi zdravotnickými zařízeními v tuzemsku prozatím pokulhává. Už Ministerstvo zdravotnictví se v dvojroli správce přímo řízených organizací a vydavatele úhradové vyhlášky dostává do konfliktu zájmů a výsledkem je platnost přísloví o košili, která je bližší kabátu. Stejně nerovného postavení dosáhla zařízení, která se v historii jakýmkoli způsobem dopracovala k nadstandardní výši úhrady. Díky existenci referenčních období se jí teď těší dlouhodobě. Za pacientem peníze zatím neputují.

Řešení:

  • změna ve způsobu správy přímo řízených organizací a některých krajských nemocnic
  • tok peněz za pacientem (postupné opuštění historických paušálů a roční cyklicity úhradových vyhlášek, DRG, nový seznam procedur)