Soukromé prostředky

Představitelé zdravotnictví vidí hlavní příčinu potíží českého zdravotního systému v nedostatku peněz a za jediný lék pokládají trvalé navyšování prostředků vydávaných státem ve formě plateb za státní pojištěnce. Jakékoli množství státních peněz se ovšem pravidelně rozkutálí do zavedených prasátek, aniž by se dostalo na pacienty a zdravotníky.

Každý se lépe stará o své vlastní peníze než o cizí. Proto občané/pacienti ve všech demokratických zdravotních systémech ovlivňují chod zdravotnictví svými prostředky. Při výběru zdravotní pojišťovny, připojištění, při volbě komfortu péče a jejích nadstandardních variant. Možnost si legálně připlatit mají Češi z celé EU nejmenší. Zatímco v EU se občané na celkových nákladech zdravotnictví podílejí 24 %, u nás jen 14 %. Z toho ještě polovinu tvoří výdaje za potravinové doplňky.

Řešení:

 • dobrovolné zvýšení podílu soukromých výdajů ve zdravotnictví:
  • stanovení rozsahu hrazené péče zákonem umožní vznik “nadstandardů” a komerčního připojištění
  • zavedení dvousložkového pojistného. To umožní každoroční přizpůsobení výše pojistného vybíraného jednotlivými pojišťovnami jejich ekonomické situaci
  • ekonomická motivace k odpovědnému chování – zavedení malusů, bonusů, zpoplatnění služeb čerpaných mimo doporučený rámec a zavedení sociálně citlivé spoluúčasti tam, kde je to potřebné
 • zvýšení kvality řízení na všech úrovních zdravotnictví:
  • na vládní úrovni oddělení regulatorní a kontrolní činnosti od exekutivní
  • zvýšení autonomie a odpovědnosti zdravotních pojišťoven
  • vyřešení způsobu správy přímo řízených organizací
  • elektronizace zdravotnictví