Rozsah zdravotní péče

Od roku 1993 je součástí Ústavy Listina základních práv a svobod, jejíž článek 31 říká: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Tyto podmínky ovšem dosud nebyly pro zdravotní služby zákonem stanoveny. Jejich absence stále více škodí zdravotnictví.

Stojí za nereformovatelností Seznamu výkonů s bludným cyklem úhradových vyhlášek i kostrbatostí vstupu nových medicínských postupů do zdravotnictví. Znemožňuje účinně kontrolovat kvalitu péče a zásadně brání občanům v transparentním přístupu k „nadstandardním“ zdravotním službám.

Řešení:

  • stanovit rozsah hrazené péče zákonem