Počty lékařů

V některých typech péče se nedostává lékařů a mnohé nemocnice se udržují v chodu jen za cenu porušování zákoníku práce. A to i přesto, že v Česku máme o 23 lékařů na sto tisíc obyvatel více, než je průměr EU. Částečnou odpověď dávají statistiky – ČR eviduje o 8 tisíc akutních lůžek více, než je průměr EU a o jednu třetinu více specialistů. Naopak praktických lékařů je o 11% méně. Mezi všemi uvedenými se téměř dvojnásobnou rychlostí oproti průměru EU pohybují pacienti. Poskytujeme kvalitní péči na vysoce specializovaných pracovištích, ale péče o banální onemocnění je nekoordinovaná. Příčina nedostatku lékařů tkví v jejich zaměstnávání na místech, kde nejsou potřeba, vytěžování činnostmi, které buď nejsou nutné nebo je může dělat někdo jiný, v absenci organizace péče a atomizaci informací, ve způsobu vzdělávání a také v klesající atraktivitě lékařské profese. U sestřiček je situace obdobná.

Řešení:

  • změna struktury poskytovatelů zdravotních služeb
  • standardizace procesů v organizaci péče
  • podpora pre- a postgraduálního vzdělávání
  • fungující zdravotnictví jako atraktivní prostředí, ve kterém by chtěl pracovat každý