Konkurence pojišťoven

Konkurenční systém zdravotního pojištění byl zvolen proto, že má největší potenciál se adaptovat na vývoj medicíny a potřeby občanů. Tento proces ovšem nebyl dokončen. Došlo sice ke vzniku dalších pojišťoven, ale nebyly nastaveny podmínky pro jejich férovou konkurenci.

Dnes tak máme systém, který je lepší než systém státní (či jedné pojišťovny), ale který neplní své původní zadání. Pojišťovny jsou ze zákona odpovědné za zajištění potřebné zdravotní péče svým pojištěncům, ale nemají prostor tuto povinnost maximálně plnit. Místo hledání kvalitních a efektivních způsobů organizace zdravotních služeb investují energii do administrace nařízených regulací.

Řešení:

  • srovnání postavení všech zdravotních pojišťoven
  • úprava jejich corporate governace směrem k vyšší autonomii
  • umožnění cenové konkurence pojišťoven zavedením dvousložkového pojistného
  • posílení spravedlnosti v systému přerozdělení
  • smluvní volnost v rámci zákonem stanovených mantinelů, opuštění řízení cestou  úhradové vyhlášky
  • veřejná kontrola jejich výstupů