Chronická onemocnění

Kvalita a organizace péče o chronicky nemocné pacienty je hlavním tématem všech rozvinutých zdravotnictví, nikoli však toho našeho. Důsledky pociťují chroničtí pacienti na svém zdraví a my všichni na zdravotnických nákladech. Chybí komplexní vedení, a tak se místo individuálních léčebných plánů tvořených podle závazných doporučených postupů, jasné odpovědnosti spojené s kompetencemi, sdílení informací o konkrétním pacientovi mezi všemi zapojenými zdravotníky, motivace k dodržování léčebného režimu a zdravého životního stylu setkáváme s všeobecnou improvizací.

Řešení:

  • standardizace péče o pacienty, klinické protokoly
  • sdílení klinických i pacientských informací mezi všemi aktéry
  • motivace poskytovatelů spolupracovat
  • vytvoření role manažera onemocnění
  • motivace pacientů na výsledky léčby, edukace, self-management