V českém zdravotnictví dojdou peníze, ale nikomu to nevadí!

Skokové navýšení nákladů zdravotnictví nedoprovázené potřebnými změnami, ke kterému došlo v posledních letech, rozvrátí finance veřejného zdravotního pojištění v letech budoucích. Pokud nezačneme rychle pracovat na nápravě, dostaneme se do situace, kdy bude platit „Bez peněz k doktorovi nelez!“. Ještě je čas tomu předejít, tak jej nepromarněme!

Více o iniciativě

Aktuality

2. 11. 2021

Fórum: Měl by být ministr zdravotnictví lékař?

Vedení resortu zdravotnictví bylo po roce 1989 téměř výhradně v rukou lékařů, jen výjimečně bylo svěřeno jiné profesi, jako ekonomu Stráskému, historiku Špidlovi, elektrotechniku Škromachovi, právníku a inženýru Ludvíkovi a do ustavení nového kabinetu dosluhoval právník Vojtěch. Za zmínku stojí fakt, že mezi více než dvěma desítkami šéfů resortu bylo pouze pět žen, zdravotní sestra Jurásková, architektka Filipiová a lékařky Roithová, Součková a Emmerová. Mezi kandidáty na post ministra jsou zmiňována čtyři jména, všichni profesí lékaři, a tradičně žádná žena. Nového ministra čeká personální stabilizace MZ, řešení financování, boj s covidem či české předsednictví EU v příštím roce. Jeho úspěch bude záviset také na tom, koho si přivede do týmu nejbližších spolupracovníků. Zeptali jsme se zdravotnické veřejnosti: Měl by být ministr zdravotnictví lékař?

25. 10. 2021

Hrozí nedostatek veřejných peněz ve zdravotnictví. Zdravotnické firmy by se měly naučit hospodařit

V anketě ČTK se na tom shodli odborníci, kteří se tématu dlouhodobě věnují, a zástupci odborných komor. Zmíněné změny by přinesly trojí efekt – zamezení mrhání veřejnými zdroji ve zdravotnictví, lepší péči pro pojištěnce a také stabilnější podmínky pro dodavatele nemocnic. Veřejné nemocnice jsou velmi stabilním partnerem ve smyslu toho, že se dodavatel nemusí obávat, že nedostane zaplaceno. Horší už je to s otázkou, kdy dostane zaplaceno. Proplácení faktur má často nastavené velmi dlouhé lhůty, někdy dokonce ne v řádu měsíců, ale let.

21. 9. 2021

Fórum: Co chtějí zdravotníci od budoucí vlády?

Zdravotnictví podle průzkumu agentury Median z letošního června bude patřit mezi klíčové otázky říjnových sněmovních voleb – a také voliči očekávají, že se na tuto oblast politici zaměří. Zkvalitnění a udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví je stěžejní pro 95 procent dotázaných. A tak politici slibují „modré z nebe“ a jak se vypořádají s nejpalčivějšími problémy zdravotnictví. K dlouhodobým slibům, jako že lékařům a sestrám stoupnou platy a zlepší se jejich pracovní podmínky, více se bude investovat, zatočí se s korupcí a vzniknou nové potřebné zákony, musejí politici tentokrát zařadit i plán, jak se vypořádat s dopady covidové krize.

21. 9. 2021

Hodnocení vlády a rady té příští

Není realistické očekávat, že nový ministr zdravotnictví dostane mandát řešit problémy, které se na zdravotnictví řítí rychlostí rychlíku. Na řešení skutečných problémů spíše přijde čas, teprve až zase dojdou peníze.

Současná vláda v oblasti zdravotnictví dobře vykročila, ale pak do toho vstoupily politické zájmy a dopadlo to jako obvykle. Rok 2018 přinesl sladění úhradové vyhlášky s výsledky dohodovacího řízení, zavedení eReceptu, vyřešení problému s úhradou zdravotnických prostředků na poukaz a snahu o posílení role primární péče, tedy start veskrze nadějný.

 

4. 9. 2021

Fórum: Elektronizace zdravotnictví do pěti let?

Závazné standardy, které definují strukturu, obsah a formát datových souborů a zpráv, rozhraní pro vedení a předávání dokumentace a jejich zabezpečení, vydá Ministerstvo zdravotnictví ČR. Poskytovatelé musejí zajistit, aby jejich informační systém byl kompatibilní s integrovaným rozhraním, svým zaměstnancům‑zdravotníkům budou udílet přístup do systému napojeného na datové rozhraní. Zeptali jsme se zdravotníků: Podle zákona o elektronizaci zdravotnictví budou muset poskytovatelé zdravotních služeb od 1. ledna 2026 dodržovat standardy elektronického zdravotnictví, které vydá MZ. Je tato přechodná doba dostatečná? Co od nového zákona očekáváte?

4. 7. 2021

Ve zdravotnictví hrozí nedostatek financí, možná urychlí změny, tvrdí odborníci

Zdravotnictví v příštích letech hrozí nedostatek peněz, možná se tím ale urychlí potřebné systémové změny. V anketě ČTK se na tom shodli odborníci, kteří se tématu dlouhodobě věnují a zástupci odborných komor. Při hodnocení současné vlády většinou chválí začátek mandátu ministra Adama Vojtěcha (za ANO) a jím připravované zákony, další změny ale zastavila epidemie covidu-19.

10. 3. 2020

Posunutí termínu konference How Can Digitization Turn Czechia into Global Leader in Health

Vážená paní, vážený pane,

na základě mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, které zakazuje pořádání akcí s předpokládanou účastí více než 100 osob, jsme nuceni posunout termín konání konference „How Can Digitization Turn Czechia into Global Leader in Health“.

Konference je v tuto chvíli přesunuta na středu 20. 5. 2020 od 8.30 do 15.00 hod. v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. 

7 paradoxů

Netvrdíme, že zdravotnictví nefunguje. Naopak funguje poměrně dobře. Ovšem zároveň je zřejmé, že mu ve vývoji brání několik dlouhodobě neřešených problémů, které politici evidentně neumí (nechtějí) řešit.