23. 5. 2017

Hrozí českému zdravotnictví kolaps?

Pavel Vepřek odpovídal na otázku Medical Tribune: Jaké jsou podle vašeho názoru tři nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, které je nutno řešit?

MUDr. Pavel Vepřek, iniciativa Zdravotnictví 2.0

Základním naším problémem je nedotažená transformace socialistického přídělového zdravotnictví do pluralitního systému financovaného veřejným zdravotním pojištěním. Klíč k řešení je ve větším vtažení občanů do hry stanovením jejich nároku zákonem, umožněním výběru zdravotní pojišťovny i podle ceny její pojistky a nastavením ekonomických stimulů k efektivnímu čerpání zdravotních služeb. Tomu všemu by měla sekundovat elektronizace zdravotnictví a maximální zpřístupnění informací.

Zákon by měl v souladu s Ústavou definovat proces vstupu zdravotních výkonů do úhrady z veřejného zdravotního pojištění a ustanovit jeho institucionální zajištění. Tím se zajistí průběžná adaptace zdravotnictví na vývoj medicíny a bude znám aktuální rozsah a obsah bezplatné péče. Otvírá to cestu k lepší kontrolovatelnosti poskytované péče a k transparentnímu přístupu k péči nad hrazený rámec. Konkurence ve výši nominální části dvousložkového pojistného bude motivovat pojišťovny k lepšímu hospodaření a posílí vazbu mezi ní a pojištěnci. Obnovení poplatku za pobyt v nemocnici spolu se zavedením poplatků při čerpání péče nad rámec léčebného plánu bude mít přínos psychologický i ekonomický. O tom, zda problémy budou řešeny, rozhodnou voliči. Buď budou chtít, aby o nich ve zdravotnictví rozhodovali jiní, nebo si řeknou o svůj díl odpovědnosti.

Celý článek si můžete přečíst zde.