7. 3. 2018

Jak budeme platit za zdravotnické prostředky?

Zdravotnický server Medical Tribune uveřejnil vyjádření MUDr. Pavla Vepřka k tématu úhrad zdravotnických prostředků. Jak budeme v budoucnu platit za zdravotnické prostředky?

V lůžkové péči je nejekonomičtější zdravotnický prostředek hrazen plně, prostředky vyjmenované v příloze zákona jsou v ambulantní péči hrazeny do výše stanoveného limitu a ty v ní neuvedené jsou hrazeny ze 75 %. Pro reálný ekonomický život je to málo vymezující, a tak skutečné rozhodování o tom, jaký zdravotnický prostředek dostaneme, se odehrává na úrovni zdravotních pojišťoven a následně v nemocnicích a ordinacích lékařů.

Ve zdravotních pojišťovnách se nástrojem regulace staly číselníky, ve kterých je výše úhrady zdravotnického prostředku nastavena dle ceny jeho nejméně ekonomicky náročné varianty zdravotnického prostředku zjištěné průzkumem trhu. Regulaci na úrovni lékařů tvoří limity, nastavené podle historických nákladů, a doktory straší penalizace při jejich překročení. V loňském květnu zrušil Ústavní soud institut ekonomicky nejméně náročné varianty i průzkumu trhu s účinností od začátku příštího roku. Termín pro naše legislativce šibeniční, zejména když dochází ke střídání ministrů, ale zatím to vypadá, že v prosinci na MZ zařadili nejvyšší rychlostní stupeň, a tak by to mohli stihnout.

Cílem nové právní úpravy je popsání procesu, kterým státní autorita, v tomto případě nejspíše také SÚKL, nastaví zdravotnickému prostředku úhradu. Záměr stejný jako u léčiv, ale provedení musí respektovat zásadní odlišnosti zdravotnických prostředků od léčiv. Vzhledem k tomu, že mají kratší životní cyklus, problematickou patentovou ochranu, vlastnosti obtížněji srovnatelné a jako skupina jsou velmi heterogenní, tak i celý proces musí být jednodušší, pružnější a sofistikované hodnocení užívat jen opravdu tam, kde to má smysl. Cílem je systém, ve kterém budeme mít jasně vymezený nárok a finanční limity, který bude jak ekonomicky racionální tak otevřený vstupu nových technologií.

Návrh zákona v paragrafovém znění je v současné době proklepáván v připomínkovém řízení a podle většinových ohlasů se zdá, že byl uchopen správně. Přispělo k tomu i nebývalé zapojení pacientských skupin při jeho tvorbě. Je to taková dobrá ukázka způsobu, jak my v Česku řešíme problémy. Dlouho je zametáme pod koberec a tlučeme po hlavách ty, kteří chtějí něco dělat. Pak padne kosa na kámen, a najednou to klape jako z partesu.

Celý článek najdete zde