9. 2. 2018

Pozvánka na seminář o regulaci cen a úhrad zdravotnických prostředků

Dovoluji si Vás pozvat na diskusní setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0, které se bude konat ve středu 28. 2. 2018 v 15 hod. v budově NHÚ AV ČR. Tentokrát na téma Jak bude regulována cena a úhrada zdravotnických prostředků?

Témata k diskusi:

  • Jaké je situace v oblasti cenové a úhradové regulace zdravotnických prostředků?
  • Proč a jak rozhodl ústavní soud o institutu ekonomicky nejméně náročné varianty a o průzkumu trhu pojišťovnou?
  • Co se stane, pokud se nestihne příslušný zákon včas přepracovat a přijmout?
  • Jaký by měl být jeho věcný obsah?

Úvodní příspěvky přednesou:

  • JUDr. Bc. Jakub Král Ph.D., poradce ministra, MZ ČR
  • MUDr. Alena Miková, ředitelka, Odbor léčiv a zdravotnických prostředků, VZP
  • MUDr. Petr Šonka, předseda, Sdružení praktických lékařů

Na Vaši účast se těší

MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z.s.

Program si můžete stáhnout zde.